Тарифи для фізичних осіб

Тарифи Публічного акціонерного товариства "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" за надання довідок і документів інформаційного характеру, пов`язаних з банківською діяльністю

 

Затверджені наказом уповноваженої особи

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "ВБР" від 12.01.2016 № 011

 

Найменування послуги Тариф*, UAH Наявність ПДВ
1 Надання довідки про закриття рахунку в національній/іноземній валюті не тарифікується
2 Надання довідки, дублікату виписки або документу інформаційного характеру клієнту-фізичний особі 50,00 Без ПДВ
* комісія за надання послуги сплачується в момент надання довідки/документу

 

 

Архів тарифів

1. Тарифи на розрахунково-касове обслуговування

2. Тарифи на послуги з оформлення та обслуговування платіжних карток

3. Тарифи на послуги за надання в оренду Депозитарних сейфів

 

Архів зведених реєстрів
 

Архів документів на надання послуг
Ліцензія НБУ №253 від 18.11.2011 р. © 2009-2016 ПАТ «ВБР» - ВІДКЛИКАНО постановою Правління НБУ від 21.12.2015 р. № 914